text.skipToContent text.skipToNavigation
20-mei-2022
Sortimo stappenplan 2025: de overtreffende trap op het gebied van duurzaamheid en klantvoordeel

Sortimo heeft een duidelijk stappenplan voor de toekomst. Centraal hierin staan een duurzame, klimaatvriendelijke productie en een intelligent energiegebruik in combinatie met het grootste elektrische laadpark van Europa, het Sortimo Innovationspark Zusmarshausen (SIZ). Daarnaast wordt door Sortimo momenteel gewerkt aan Europa's grootste Fleet Conversion Center, een bijscholingscentrum voor elektromobiliteit en verduurzaming van de IHK Akademie Schwaben. Bovendien werkt Sortimo tevens aan een verdere uitbreiding van slimme producten en diensten, zoals het online Sortimo platform als service- en beheersysteem voor ondernemers.

Sortimo Innovationspark Zusmarshausen (SIZ) – het grootste elektrische laadpark van Europa

Sortimo heeft dit jaar het grootste elektrische laadpark van Europa geopend waar gebruikers hun elektrische voertuig in een prettige omgeving comfortabel kunnen opladen op een van Duitslands meest groene industrieterreinen met 70% groenstroken. Maar naast deze uitdaging om de infrastructuur voor elektromobiliteit in de regio duidelijk te verbeteren, wil het bedrijf met dit nieuwe futuristische gebouw nog meer toekomstgerichte ideeën realiseren.

CO2-vrije productie als onderdeel van het duurzaamheidsplan van Sortimo

Met het Sortimo Innovationspark Zusmarshausen ontstaat een wisselwerking van twee organisaties die invloed hebben heeft op de ontwikkeling van een efficiënt energiegebruik en verbetering van duurzaamheid. Met als doelstelling om Sortimo in de komende jaren klimaatneutrale CO2-vrije productie op de locatie in Zusmarshausen en zodoende een CO2-neutraal product- en dienstenaanbod te ontwikkelen.

"Wij blijven trouw aan onze missie om producten te creëren die het mobiele werken van onze klanten vergemakkelijken en optimaliseren. Wij voelen ons tegelijkertijd verplicht om dit op een manier te doen waarbij de hulpbronnen van de aarde niet uitgeput raken. Deze verantwoordelijkheidsplicht gaat verder dan de uitvoering van de werkzaamheden op onze locaties. Wij hechten ook waarde aan in de volledige levenscyclus van onze producten,” aldus Reinhold Braun, directeur van Sortimo International GmbH.

Het stappenplan naar CO2-neutraliteit is gebaseerd op vier onderdelen en een investering van ruim 40 miljoen euro in de komende tien jaar:


Koolstofarm productontwerp: producten en productieprocessen worden zodanig ontworpen dat zij door een doordachte materiaalkeuze, een hogere materiaalefficiëntie en een betere energie-efficiëntie een lagere koolstofintensiteit hebben. Sortimo betrekt steeds meer duurzame grondstoffen uit circulaire leveringsketens die zijn gebaseerd op gerecyclede materialen en hernieuwbare bronnen. Dit jaar heeft Sortimo reeds de totaal gebruikte hoeveelheid staal verlaagd en bovendien de staalefficiëntie in de productie verbeterd. Dit is een voorbeeld van de verhoogde inzet van gerecyclede materialen en vermindering van het totaal benodigde materiaal. Omdat staal in hoge mate recyclebaar is, wil het bedrijf staal in zijn best mogelijke vorm behouden. Daarom blijft Sortimo zich ervoor inzetten dat zo zuiver mogelijk staal uit productieafval en uit afgedankte producten wordt teruggewonnen.

Energie-efficiëntie: de energie-efficiëntie wordt door een intelligent energiebeheer op de locatie en binnen de leveringsketen verhoogd door het energieverbruik te verlagen.

Hernieuwbare energie: gebruik van hernieuwbare energie voor de eigen locaties en extern gebruik. Voor de energieproductie kiezen wij voor hernieuwbare energie. Sortimo installeert zonnepanelen op de daken van de fabriekshallen. Daarnaast werd in de afgelopen jaren een bedrijfseigen 20kV gelijkstroom-ringleiding op het terrein van Sortimo aangelegd die de energie-efficiëntie met ca. 20 procent verhoogd. Aanvullend zal de energie via een 1.200 kWh lithium-ion-accu worden opgeslagen en beschikbaar zijn. De hoeveelheid energie kan zodoende strategisch worden toegepast doordat deze voor eigen gebruik wordt ingezet of voor het laden van elektrische bedrijfswagens van wagenparkklanten.

Koolstofreductie: naast de eigen maatregelen ter verlaging van emissies, zal Sortimo nog vaker in projecten voor koolstofreductie investeren, waaronder mobiliteitsoplossingen - sectorkoppeling van productie en mobiliteit.

Bijscholing op het gebied van elektromobiliteit

Sortimo spreekt zich duidelijk uit en beschouwt elektromobiliteit als toekomst voor het wegverkeer, omdat de energie duidelijk efficiënter kan worden gewonnen dan bij andere alternatieve aandrijvingen, zoals waterstof of synthetische brandstoffen. De transformatie van wagenparken op fossiele brandstoffen naar een pure elektromobiliteit doet een aantal vragen rijzen waarop wagenparkbeheerders in het Sortimo Innovationspark Zusmarshausen antwoorden krijgen. Hiervoor is het bedrijf een samenwerking aangegaan met de IHK Akademie Schwaben. De IHK Akademie Schwaben zal trainingen en gecertificeerde bijscholingen over het thema innovatie- en ideeënmanagement alsook over elektromobiliteit aan bedrijven en wagenparkmanagers aanbieden. 

Het grootste Fleet Conversion Center van Europa

Sortimo heeft op haar eigen locatie bij  het hoofdkantoor in Zusmarshausen in Duitsland het grootste Fleet Conversion Center in Europa opgericht. Op een oppervlak van meer dan 5.000 m² is nu een uitbreiding van meer van 50 plaatsen voor wagenpark-voertuigen beschikbaar. In het Conversion Center is een eigen lijn voor de uitbreiding van de Ford recreatievoertuigen en bedrijfsmodellen (Euroline en Business Line) beschikbaar. Het nieuwe Fleet Conversion Center is direct met de logistieke en productieafdeling van Sortimo verbonden waardoor een flexibele en CO2-neutrale materiaalvoorziening is gewaarborgd. Direct naast het Fleet Conversion Center werden ca. 1.400 omheinde en verlichte alsook door video bewaakte parkeerplaatsen aangelegd. Deze liggen aan de A8 met een rechtstreekse toegang voor vrachtwagens, zodat de logistiek 18 uur per dag efficiënt kan doorgaan.

Fleet assessment voor een hogere rendabiliteit van het wagenpark

Het advies van Sortimo voor klanten met een wagenpark is uniek, want door de globale aanpak kunnen deze klanten wereldwijd door Sortimo van gestandaardiseerde en op hun behoeften aangepaste oplossingen worden voorzien. Geen enkele andere fabrikant heeft zo'n grote capaciteit, ervaring en zoveel uitbreidingsplaatsen in huis. Klanten profiteren bij Sortimo van een integraal advies dat met name is gericht op downsizing en CO2-reductie van lichte bedrijfsvoertuigen. Want door oplossingen die de laadruimte tot in de laatste hoek benutten, bestaat de mogelijkheid om het wagenpark naar de eerstvolgende kleinere voertuigklasse te downgraden – natuurlijk bij eenzelfde laadcapaciteit. Hiervoor wordt een aanpak gehanteerd waarbij Sortimo grote klanten adviseert bij het analyseren van het wagenpark, de transportroutes en de materiaalbehoefte en samen met de wagenparkmanagers en de chauffeurs een nieuw concept voor de binnenzijde van de laadruimte ontwerpt. De producten en diensten van Sortimo bieden voldoende mogelijkheden om aan deze behoeften te voldoen. Voor bedrijven betekent downsizing een aanzienlijke verlaging van aanschaf- en leasingkosten en een verlaging van de TCM – Total Cost of Mobility. 

Naast deze conversie van wagenparken biedt Sortimo ook "one-stop-shopping": Grote klanten bij Sortimo een kant-en-klaar en gebruiksklaar voertuig ophalen. Dat wil zeggen dat niet alleen de laadruimte wordt ingericht, maar ook alle andere diensten, zoals voertuigbestickering, elektrische aanpassingen, TÜV-goedkeuringen, eerste tankvulling en vervoer, onder één dak bij Sortimo kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen de voertuigen sneller de weg op.

mySortimo – nieuwe diensten voor de ondernemer

Het Sortimo EcoSystem is inmiddels geïntegreerd in het volledige productassortiment. Dit houdt in dat alle producten in elkaar en op elkaar zijn te combineren. De complementaire productstrategie van ladingbeveiliging tot inrichting of gereedschapskoffers – ook in samenwerking met partners zoals Bosch – is een voordeel dat klanten in hun dagelijkse werk waarderen. Deze complementaire strategie wordt door Sortimo ook digitaal voortgezet. Klanten kunnen via het online mySortimo platform bestellingen doen, of ze kunnen en voertuigbestickering, of bedrijfswageninrichting configureren. Het bedrijf wil hiermee geen afzonderlijke diensten aan haar klanten verkopen, maar de klant via het online platform een maximale dienstverlening bieden. Het account-gedeelte van het mySortimo platform geeft meerwaarde voor de klant. Want hier kan hij zijn voertuigen, en in de toekomst ook zijn inventaris kosteloos beheren, organiseren en benodigdheden coördineren. Met het account-gedeelte biedt Sortimo klanten een kosteloze mogelijkheid om het materiaal -en wagenparkbeheer te organiseren en op elk gewenst moment digitaal op te vragen. Bovendien integreert Sortimo in het account een nieuwe optie waarmee marketing voor de klant makkelijker wordt. Voertuigbestickering met adviesservice zijn al online beschikbaar. Andere diensten zullen in de komende jaren worden geïntroduceerd.

Perscontact
Sandra van Wijngaarden
Marketing
Manager
+31 (0)182 35 60 60
klantenservice@sortimo.nl